Brak modulu "box_koszyk"
Vision

AKTUALNOŚCI

2020-10-22

VISION FILM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki tj. pod adresem ul. Mazowiecka 11 lok. 49 w Warszawie, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wezwań wymaganych przez powyższy przepis prawa. Włodzimierz Otulak, Prezes Zarządu Komplementariusza

« Powrót